Kingsmen T-shirt Active Denial System | Domination Control T-shirt Design | Freemason symbool

 KINGSMEN FREEMASON LOGO

FREEMASON ( VRIJMETSELAAR) SYMBOOL & DE BETEKENIS ERVAN

 

Als je geïnteresseerd bent in geheime genootschappen en alles omtrend de machthebbers die behoren tot de 1% van deze planeet 'aarde' dan is dit belangrijk om te weten. 

 

Vrijmetselarij, de leer en praktijken van de geheime broederlijke (alleen voor mannen) orde van Vrije en Geaccepteerde Vrijmetselaars, het grootste wereldwijde geheime genootschap. Verspreid door de opmars van het Britse rijk, blijft de vrijmetselarij het populairst op de Britse eilanden en in andere landen die oorspronkelijk binnen het rijk waren. Schattingen van het wereldwijde lidmaatschap van de vrijmetselarij in het begin van de 21e eeuw varieerden van ongeveer twee miljoen tot meer dan zes miljoen.

 

Vrijmetselarij bevat veel van de elementen van een religie; de leer ervan behelst moraliteit, naastenliefde en gehoorzaamheid aan de wet van het land. In de meeste tradities moet de aanvrager van toelating een volwassen man zijn en alle aanvragers moeten ook geloven in het bestaan ​​van een opperwezen en in de onsterfelijkheid van de ziel. In de praktijk zijn sommige loges beschuldigd van vooroordelen tegen joden, katholieken en niet-blanken.

BELANGRIJK OM TE WETEN : 

 

Overal waar je kijkt, word je omringd door hun symbolen: het alziende oog, een kompas en een liniaal, maar wat bedoelen ze? Veel voorkomende vrijmetselaarssymbolen zijn te vinden in bijna elk gebouw dat vóór de jaren '90 is gebouwd, maar is het vanwege een enorme wereldwijde samenzwering?

De verborgen symbolen van vrijmetselaars lijken misschien een bijbedoeling te hebben als ze worden gepleisterd rond gerechtelijke gebouwen en oude kastelen, maar dat komt alleen omdat je niet weet wat ze bedoelen. De vrijmetselaars zijn niet een soort mantel-en-dolkcultus die eens in de twee weken bijeenkomt om het lot van de wereld te bepalen; het zijn eigenlijk mannen die leven volgens de tradities van hun voorouders die geobsedeerd waren door wiskunde en christendom - wat weliswaar nog steeds een beetje raar is.
Je weet misschien dat de adelaar met twee koppen en de dikke letter "G" een belangrijke rol speelt in de wereld van de vrijmetselarij, maar er zijn vrijmetselaarssymbolen waarvan je nooit wist dat ze bestonden, zoals de etsen die je niet meer kunt zien je leest over hun betekenis.

Hopelijk kun je, als je eenmaal de betekenissen achter enkele van de meest gebruikte symbolen van de vrijmetselarij beter begrijpt, de mysterieuze wereld van steensnijden decoderen die als een ongezien stof om je heen wervelt. En deze feiten over de vrijmetselaar kunnen u zelfs een voorsprong geven op alles wat er nu gaande is.

 VIDEO UITLEG | KLIK HIER 

De gehele pandemie is volgens ons een afleiding voor de grootste reset van de gehele economie.

Hier hebben we meer informatie over op onze pagina "THE HIDDEN SECRETS OF MONEY"

Uiteindelijk na 10 jaar van onderzoek naar al deze geheime boodschappen en de verschillende symbolen, besef je dat de wereld geregeerd wordt door de grootste criminele organisatie die iedereen in zijn macht heeft via het bankensysteem dat zij opgezet hebben. Wij als Kinsgmen willen jullie aan onze zijde om te strijden voor onze vrijheid in welke vorm dan ook. Het creëeren van eenheid onder de dragers van onze kleding, en de symbolen herkenbaar te maken voor het publiek die hier nog niet van op de hoogte is.

______________________________________________________________

 

WAAROM WIL KINGSMEN JULLIE DIT LATEN ZIEN?

Het Amerikaanse leger heeft vanaf 2002 een crowd control-wapen ontwikkeld; het Active Denial System (ADS). Het is een niet dodelijk wapen dat ingezet kan worden bij een ordeverstoring. Een wapen dat werkt op millimetergolven en gebruikt kan worden als een crowd control-wapen zoals een waterkanon. Bij gebruik van de richtstraal van de ADS op de menselijke huid, voelt het alsof de huid in brand staat. De ADS werkt met een krachtige straal van 95 gigahertz (GHz). Voor de 5de generatie mobiele netwerken worden eveneens millimetergolven van 6 GHz tot 100 GHz en hoger gebruikt.

Active Denial System (ADS)


De Active Denial System (ADS) is een niet-dodelijke, energie wapen en is ontwikkeld door het Amerikaanse leger. Informeel wordt het wapen ook wel de warmtestraal genoemd. Het wapen valt onder crowd control wapens.

Crowd control ( klik hier voor een youtube video)


Crowd control is het beperken van ongewenst groepsgedrag. Bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden, grote festivals, demonstraties en drukke publieke plaatsen. Andere crowd control wapens die gebruikt worden zijn:
- Traangas;
- Pepperspray;
- Waterkanon;
- Rubberen kogels.

Hoe werkt de ADS


De ADS projecteert enkele seconden een gerichte straal millimetergolven met een frequentie van 95 gigahertz (GHz) met een golflengte tussen de 1 centimeter en 1 millimeter. De gerichte straal van 95 GHz valt onder de microgolven en is in staat om in de huid te penetreren tot een diepte van 1/64 inch (3,7084 cm).

Millimetergolf


De millimetergolf valt onder de radiogolven in het hogere frequentiegebied: de microgolven (EHF/FIR). Ze hebben een golflengte van 1centimeter tot 1 micrometer. Golflengten van 1 centimeter tot 1 micrometer. De radiogolven korter dan millimeter (micrometer en nanometer) noemen we terahertzgolven (THz) of sub-millimetergolven en bevinden zich in het elektromagnetisch spectrum (EMS) na de microgolven en op de grens van het zichtbaar licht, als niet-ioniserende straling.

Inzet ADS


De millimetergolven veroorzaken bij de inzet van de ADS, in de bovenste lagen van de huid onmiddellijk een ondraaglijk branderig gevoel, waarvan de bedoeling is dat oproerkraaiers en relschoppers, weglopen en uiteen worden verjaagd. Het gebruik van het wapen kan op een afstand van 700 meter zijn werk verrichten en gaat door de kleding van de mensen heen.

MAAR WAT ALS ZE DE FREQUENTIE TOCH VERHOGEN?

Testen van de ADS


Bij het testen in 1999, in het laboratorium, zijn blaren veroorzaakt tot tweedegraads brandwonden aan toe. Het tweede ongeluk tijdens een trainingsoefening in 2007 kreeg een testpiloot tweedegraads brandwonden door een procedurefout.
Bij het testen met vrijwilligers zijn er tweedegraads brandwonden geconstateerd. In 2007 omschreef een vrijwilliger, die geraakt werd door de straal het gevoel als “vergelijkbaar met een explosie uit een zeer hete oven en te pijnlijk om te dragen zonder naar dekking te duiken”. Veel proefpersonen bereikten hun pijngrens binnen 3 seconden en niemand kon meer dan 5 seconden de gerichte straal van de ADS verdragen en verlieten de plek.

Lange termijn


Tijdens de testperiode zijn de eveneens de langetermijneffecten onderzocht. De conclusie is dat er geen blijvende effecten te verwachten zijn. Overmatige blootstelling kan echter wel thermische schade geven doordat de littekens van brandwonden op de lange termijn tot kanker kunnen leiden.

ADS II


In 2014 -2015 is de ADS kleiner, betrouwbaarder en verplaatsbaar gemaakt: de ADS II. De ADS II is te gebruiken vanuit een vliegtuig of bewegend grondvoertuig.

Meerdere toepassingen microgolven


Andere toepassingen met microgolven zijn o.a. het gebruik van de magnetron. Bij 2,45 GHz gaan watermoleculen bewegen en ontstaat de warmte voor het garen van voedsel. Nieuwe technieken maken het eveneens mogelijk dat microgolven gebruik gaan maken van 5G.

5G versus de ADS (Active Denial System)


5G staat voor de vijfde generatie mobiele netwerken. Het is de opvolger van de tweede, derde en vierde generatie netwerken, die met frequenties tot 6 gigahertz (GHz) werkten. 5G is een nieuwe vorm van telecommunicatie en werkt met millimetergolven, ook wel microstraling genoemd, met frequenties van 30 gigahertz (GHz) tot 300 GHz en een golflengte van 1 millimeter tot 1 micrometer. Het zijn de hoogste frequenties van de radiofrequente (RF) straling waar ook de ADS gebruik van maakt met 95 GHz. Frequenties voor de mobiele communicatie in hetzelfde frequentiebereik als de ADS, een wapen om mensen uit elkaar te drijven bij een uit de hand gelopen demonstratie.

95 gigahertz


Microgolven zijn radiogolven in het hogere frequentiegebied en liggen tegen de grens, in het elektromagnetisch spectrum, van het zichtbaar licht. De grens tussen de niet-ioniserende straling en ioniserende straling. Terahertzgolven of sub-millimetergolven die zich bevinden in het elektromagnetisch spectrum (EMS) na de microgolven en op de grens van het zichtbaar licht. Het infrarode deel van het EM-spectrum, waar de volgende drie spectraalbanden te onderscheiden zijn. Het:
-ver-infrarood;
-midden-infrarood;
-bijna-infrarood, die over de grens van het zichtbaar licht heen gaat.

5G en millimetergolven


Millimetergolven en sub-millimetergolven (terahertzgolven), zoals nodig voor de 5G-communicatie, kunnen nadelige effecten geven voor de mens. Onderzoekers van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, ontdekten in 2013 dat wanneer 60GHz-golven de huid binnendringen, het risico op huidaandoeningen, ontstekingen en mogelijk kanker zou kunnen veroorzaken. In 2018 maakten onderzoekers Dr. Ben-Ishai, Dr. Yuri Feldman en Noa Betzalel aan de Hebreeuwse Universiteit, bekend dat de menselijke zweetkanalen in de huid mogelijk als geleider kunnen werken wanneer een lichaam wordt blootgesteld aan millimetergolven en sub-millimetergolven (terahertzgolven) die nodig zijn bij de activering van 5G.

Onderzoek Ishai, Feldman en Netzalel
Voor verschillende experimenten is de menselijke huid met de verschillende weefsels nagemaakt. Namelijk de:
- Opperhuid of epidermis;
- Lederhuid of dermis;
- Bindweefsellaag of subcutis.

Zweetklieren


De zweetklieren bevinden in de onderste laag van de lederhuid, waar ze als een opgerolde bundel op de bindweefsellaag liggen en recht door de lederhuid kronkelen naar de oppervlakte van de opperhuid.

Transpireren en stress


Tijdens de experimenten naar de draadloze frequentie in de hoogste frequenties van de radiogolven (millimeter- en submillimetergolven) op de huid, ontdekten de onderzoekers dat menselijke zweetkanalen werken als antennes, wanneer ze worden blootgesteld aan deze golflengten. Dat de geleidbaarheid van de millimetergolven worden versterkt door de mate van transpiratie en het niveau van stress bij mensen. Dat het aantal zweetkanalen in de huid, welke variëren van twee tot vier miljoen, kan leiden tot voorkeurslaag-stralingsabsorptie.

Conclusie


De conclusie is dat de menselijke huid mogelijk een sub-ontvanger is voor terahertzgolven.
Dat de gevolgen bij activering van 5G nog onduidelijk zijn en dat nader onderzoek gewenst is.

24/7
De ADS wordt ingezet bij ordeverstoringen terwijl 5G wereldwijd wordt ingezet en dag en nacht, jaar na jaar zal gaan werken. Bij het activeren van de hogere 5G frequenties wordt de indringdiepte van de straling in een lichaam kleiner dan bij de vorige netwerken. De elektromagnetische velden van 5G (straling in de volksmond) dringen dus niet zover in het lichaam door, omdat de huid de straling absorbeert. Maar heeft deze nieuwe vorm van mobiele communicatie dan mogelijk invloed op de huid? Kunnen er door de wisselende stralingsabsorptie in de huid problemen zoals:
 - Een jeukende huid;
 - Een verbrande huid;
 - Brandblaren;
 - Ontstekingen;
 - Afstervingsverschijnselen;
 - Toename van het aantal melanomen (kanker).

Waarschuwing


Er is geen onderzoek gedaan naar de impact van de 5G-techniek op een mensenlichaam. In de wetenschap heerst verdeeldheid over wel een gevaar of geen gevaar van 5G voor een organisme. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken zegt in april 2019 dat “uit een tussenevaluatie van een onderzoek dat sinds 2006 loopt blijkt, dat dagelijkse blootstelling aan straling niet leidt tot permanente gezondheidsschade. Aanvullend onderzoek ligt daarom niet voor de hand”. Eric van Rongen, senior wetenschappelijk medewerker van de Gezondheidsraad Nederland, voorzitter ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) en wetenschappelijk medewerker TNO (Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek), geeft aan dat onderzoek onbegonnen werk is. „Er zijn oneindig veel combinaties van frequenties mogelijk. En het is lastig om aan te geven welke combinaties zinvol zijn. Bij de enkele combinaties die zijn onderzocht, is er geen effect waargenomen. Een deel van de communicatie via 5G gaat verlopen via gerichte signaaloverdracht (de 26GHz). Alleen degene die belt, wordt blootgesteld aan een bundel elektromagnetische straling. Zijn/haar omgeving niet. Maar welk aandeel deze antennes zullen hebben in het totale aanbod, is nog niet bekend.” Onafhankelijke wetenschappers waarschuwen echter dat de 5G-techniek, nader onderzocht moet worden op eventuele effecten op mens, dier en milieu. 

 

 

 Kingsmen "the great awakening" collection 2020.